Νοσοκομείο

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 12 3 Χρόνια
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 8 2 χρόνια
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 5 2 χρόνια
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 4 2 χρόνια
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 3 2 χρόνια
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 4 2 χρόνια
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 7 Πλήρης
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 2 1 χρόνος
 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ:: Τηλέφωνα  
Α’ Παθολογική 2441351280  
Β’ Παθολογική 2441351392  
Χειρουργική 2441351360  
Ορθοπεδική 2441351400  
Οφθαλμολογική 2441351380  
Ουρολογική 2441351440  
Καρδιολογική 2441351320  
Μαιευτική 2441351460  
Μονάδα τεχνιτού νεφρού 2441351460  
Μονάδα μεσογειακής αναιμίας 2441351350  
ΩΡΛ 2441351159  
Παιδιατρική 2441351500  
ΜΕΘ-ΜΑΑ 2441351430  
Καρδιολογική μονάδα 2441351330  
Χειρουργεία 2441351490  
Τμήμα χημειοθεραπείας 2441351295  
 
Διοικητικές Υπηρεσίες: Τηλέφωνα  
Τηλεφωνικό κέντρο 2441351555  
Διοικητής 2441351130  
Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας 2441351110  
Τμήμα προσωπικού 2441351151  
Προϊστάμενος προσωπικού 2441351126  
Τμήμα γραμματείας 2441351138  
Γραμματεία εξωτερικών ιατρείων 2441351204  
Γραμματεία απογευματινών ιατρείων 2441351211  
Τμήμα κίνησης ασθενών 2441351152 2441351153 2441351154
Διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας 2441351125  
Τομεάρχες 2441351538 2441351105
 
Γραμμή για την υγεία (ιατρικά ραντεβού):Τηλέφωνο 1535
TOP
Arrow Chevron