Ιατρική νομοθεσία

Άδεια ασκήσεως της ιατρικής – Ασυμβίβαστα – Απαγόρευση πολυθεσίας – Απαγόρευση της άσκησης επαγγέλματος – Μετεκπαίδευση – Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του γιατρού – Ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών – Ιατρική διαφήμιση – Σχετικά με την ιατρική αμοιβή – Ιατρικές Ειδικότητες – Ιατρική εξειδίκευση – Κυρώσεις

TOP
Arrow Chevron