Προσχέδιο Νόμου για την Κοινωνική Ασφάλιση

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε συνημμένο το απόσπασμα από το Προσχέδιο Νόμου για την Κοινωνική Ασφάλιση με τις διατάξεις που αφορούν τον Ιατρικό κλάδο, όπως διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων, στις 20/1/2016.

TOP
Arrow Chevron