Ιατροί

Μπαλιάκος Αριστείδης

Οδός: Α. Παπανδρέου - Ιεζεκιήλ
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075575