Ιατροί

Καντερές Αλέξανδρος

Οδός: Κλινική Κασταλία
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441079110